Cenovnik usluga

VRSTA USLUGECENA
Specijalistički ORL pregled (kod profesora)7000
Kontrolni ORL pregled (kod profesora)6000
Specijalistički ORL pregled (kod docenta)6000
Kontrolni ORL pregled (kod docenta)5000
Konsultativni specijalistički pregled5200
Konsultativni kontrolni pregled4500
Pregled profesora defektologije - vokalnog patologa6200
Audiometrija3000
Timpanometrija sa akustičnim refleksima1400
Audiološki osnovni komplet (audiometrija
i timpanometrija sa akustičnim refleksima)
4000
Otoakustične emisije (OAE)1400
Skrining sluha novorođenčeta4600
Govorna audiometrija u slobodnom polju3500
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled -
Audiometrija, Timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog
lečenja)
12000
BERA test kod dece – sedacija14000
Test Eustahijeve tube(intaktna i/ili perforirana)1400
Akustični refleksi(prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralateralno)1400
Akustični Decay Refleksi1400
Komplet-timpanometrija sa pragom ispilateranih i kontralateralnih
akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube
3500
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining terapijom7000
Vestibulometrija kalorijskim testom5200
Vestibulometrija sa Video HIT7000
Vestibulometrija komplet (Kalorijski test i Video HIT)9200
Lečenje položajnih vrtoglavica7000
Ispiranje uva700
Apliciranje gaze sa lekom u uvo350
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom2300
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom1800
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom4000
Prednja tamponada4000
Zadnja tamponada + cena epistat katetera7000
Kauterizacija krvnih sudova nosa3500
Vadjenje stranog tela iz nosa2300
Aspiracija sinusa po Proetzu600
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom5200
Inhalacije600
Bris za labaratoriju1100
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji7000
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa12000
Davanje i.m. inekcije + cena leka600
Davanje i.v. inekcije + cena leka1200
Kožni prick test na inhalatorne alergene3500
Politzerovanja600
Endoskopija nosa4000
Endoskopija grkljana4000
Endoskopija ždrela4000
Otoendoskopija4000
Mukotomija donjih nosnih školjki u lokalnoj anesteziji27000
Elektrokauterizacija krvnih sudova nosa u lokalnoj anesteziji7000
Vokalna terapija6000