Cenovnik usluga

VRSTA USLUGECENA
Specijalistički ORL pregled (kod profesora)8400
Kontrolni ORL pregled (kod profesora)7200
Specijalistički ORL pregled (kod docenta)7200
Kontrolni ORL pregled (kod docenta)6000
Konsultativni specijalistički pregled6200
Konsultativni kontrolni pregled5400
Pregled profesora defektologije - vokalnog patologa7000
Audiometrija3600
Timpanometrija sa akustičnim refleksima1700
Audiološki osnovni komplet (audiometrija
i timpanometrija sa akustičnim refleksima)
6000
Otoakustične emisije (OAE)1700
Skrining sluha novorođenčeta5000
Govorna audiometrija u slobodnom polju3500
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled -
Audiometrija, Timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog
lečenja)
14000
BERA test kod dece – sedacija14000
Test Eustahijeve tube(intaktna i/ili perforirana)1700
Akustični refleksi(prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralateralno)2000
Akustični Decay Refleksi1700
Komplet-timpanometrija sa pragom ispilateranih i kontralateralnih
akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube
4000
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining terapijom8400
Vestibulometrija kalorijskim testom5200
Vestibulometrija sa Video HIT8000
Vestibulometrija komplet (Kalorijski test i Video HIT)9200
Lečenje položajnih vrtoglavica8400
Ispiranje uva1000
Apliciranje gaze sa lekom u uvo500
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom2700
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom2000
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom4800
Prednja tamponada5000
Zadnja tamponada + cena epistat katetera7000
Kauterizacija krvnih sudova nosa4000
Vadjenje stranog tela iz nosa2500
Aspiracija sinusa po Proetzu600
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom5200
Inhalacije1000
Bris za labaratoriju1100
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji7000
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa12000
Davanje i.m. inekcije + cena leka1000
Davanje i.v. inekcije + cena leka1500
Kožni prick test na inhalatorne alergene3500
Politzerovanja600
Endoskopija nosa4000
Endoskopija grkljana4000
Endoskopija ždrela4000
Otoendoskopija4000
Mukotomija donjih nosnih školjki u lokalnoj anesteziji27000
Elektrokauterizacija krvnih sudova nosa u lokalnoj anesteziji8000
Vokalna terapija7000