Audiometrija

OPIS PREGLEDA

Tonalna liminarna audiometrija

Audiometrija je  bezbolan, neinvazivan test sluha koji meri sposobnost osobe da čuje različite zvukove, visinu tona ili frekvencije. Grafički zapis rezultata test naziva se audiogram. Test se izvodi kod dece i odraslih. Naše uši imaju tri različita dela: spoljašnje, srednje i unutrašnje uvo. Audiometrijskim testiranjem može da se utvrdi da li kod pacijenta postoji senzorneuralni gubitak sluha (oštećenje čula sluha ili slušnog nerva) ili provodni gubitak sluha (oštećenje bubne opne ili sitnih kostiju srednjeg uva).  Ovaj test pripada grupi subjektivnih testova, odnosno za izvođenje testa je neophodna aktivna saradnja pacijenta. Zbog toga je uobičajena starosna granica za izvođenje ovog testa kod dece između 4 I 5 godina.

TRAJANJE PREGLEDA

kod dece 10-20 min, kod odraslih 15-30 min

 

PRIPREMA

  • Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.
  • Dete je nekada potrebno pripremiti da će sedeti u zvučno izolovanoj kabini, sa slušalicama i da je potrebno da signalizira kada čuje zvuk. Roditelj može da prisustvuje ispitivanju.
Cena usluge: 3000 RSD