Tinitus Retraining terapija

U našem Tinitus Centru primenjujemo Tinitus Retraining Terapiju za lečenje pacijenata sa hroničnim zujanjem u ušima.

 

Neophodno je da pre prvog pregleda sagledate osnovne informacije o Tinitus Retraining Terapiji.

 

Istraživači tinitusa Pavel Jastreboff (iz Sjedinjenih Američkih Država) i Jonathan Hazell (iz Engleske) su ispitali, da „spremnost“ za tinitus u slušnom sistemu postoji kod svakog čoveka, koji se u našem mozgu potiskuje u nesvesno. Tinitus je za nas čujan onda, kada taj efekat potiskivanja u mozgu prestane da funkcioniše.

 

Svaki čovek čuje zujanje u aspolutno tihom prostoru.

 

Profesor Jastreboff je 1990. objasnio problem tinitusa i započeo terapiju koja se uspešno sprovodi u svetu do današnjih dana. To je Tinitus Retraining Terapija (TRT). Prema svetskoj literaturi uspešnost lečenja tinitusa ovom metodom je oko 90%.

 

Tinitus je pogrešno obrađivanje naših slušnih utisaka. Često, usled tinitusa nastaju negativne misli i strahovi, koji na najrazličitiji način mogu biti povezani sa „limbičkim sistemom“ – našim duševnim centrom u mozgu.

 

Terapijski pristup je treniranje (Retraining) procesa obradjivanja u mozgu. Nastoji se da se ponovo uspostave narušene funkcije filtera našeg mozga i da se naša akustična percepcija odvoji od šumova. Cilj ovog treninga je da se ti šumovi u uvu ne dožive više kao ometajući ili uznemirujući. Donedavno se smatralo da određeno oštećenje sluha u unutrašnjem uvu izaziva tinitus i održava ga. Promene u unutrašnjem uvu, našem slušnom organu, po Hazellovom i Jastrebffom modelu su od sporednog značaja. Oni su samo okidači šuma u ušima, koji se u centralnom nervnom sistemu, pogrešnom regulacijom u mozgu, obrađuju.

 

Tinitus nije toliko problem uva, već je više problem slušnog sistema u mozgu.

 

Dva dela Retraining-terapije

 

Uz pomoć Retraining-terapije pacijent može svoj šum u uhu da smesti iz podsvesti u toj meri, da ga isti više ne ometa ili da može da ga prečuje u potpunosti. Često se šum čuje samo još, kada se pacijent potpuno koncentriše na njega. Ta desenzibilizacija podsvesti za šum u uvu se postiže u načelu putem dva osnovna elementa terapije: savetovanjem i zvučnom terapijom.

 

Tinitus Retraining Terapija (TRT) se sprovodi u našem Tinitus centru, nalik na Tinitus centrim širom sveta.

Za  Retraining-terapiju je potrebna tesna saradnja između otorinolaringologa obučenog i sertifikovanog za TRT terapiju, akustičara i ponekad psihologa.

 

 

Tok Tinitus Retraining Terapije:

                                                        

  1. Pre prvog pregleda popunjava se Upitnik za pacijenta i THI upitnik.
  2. Zakazuje Vam se prvi pregled i sprovodi medicinska i audiološka dijagnostika, od strane otorinolaringologa, i ako je potrebno, dalje konsultacije lekara specijalista (neurolog, internista, kardiolog).
  3. Pruže Vam se informacije o uzroku Vašem zujanju u ušima i detaljno objasni mehanizam njegovog nastanka.
  4. Daju Vam se informacije o terapijskim mogućnostima.
  5. Izradi se koncept lečenja, daje objašnjenje o trajanju lečenja, kontrolama, troškovima lečenja, razmatra se aspekt nabavke aparata za zvučnu stimulaciju – prilagođenog za svaki individualni slučaj.
  6. Podešavanje aparata za zvučnu stimulaciju.

 

Cilj Retraining terapije

 

Razdvajanje šuma u ušima od negativnih osećanja.

Dakle, centralni akustički sistem mora ponovo treningom da se vrati na normalnu, a ne na percepciju fiksiranu na šum u ušima. Retraining znači uspostavljanje normalne obrade svih zvukova.

Da bi se slušni sistem stimulisao u tom pravcu, mora se maksimalno priviknuti na slušne impresije spolja i mora se prekinuti misaono fiksiranje pacijenta na šum u ušima. Tome služi terapija sa aparatima za zvučnu stimulaciju, ali i savet koga se treba strogo pridržavati: „IZBEGAVATI TIŠINU“. Osim toga, pacijent mora potpuno da prestane da  posmatra i analizira svoj tinitus i „da ga čuje u sebi“. Lekar i pacijent moraju da se usklade tokom trajanja retraining-a u periodu od 1-2 godine.

 

Slabljenje stresnih reakcija

 

Stresna reakcija, nervoza ili preosetljivost povezane s šumom u ušima, mogu da se smanje tehnikom opuštanja. Oni bitno doprinose uspehu, da se percepcija preusmeri na pozitivne stvari i da se otkloni poremećaj sna (nesanica) ili smetnje pri koncentraciji.

 

Odgovorite na sledeća pitanja samo za sebe:

 

  • Kada ste poslednji put sedeli oko pucketave vatre ili ste jednostavno slušali šuštanje lišća?
  • Kada ste poslednji put slušali žuborenje potoka u šumi, cvrkutanje ptica ili
  • Jednostavno gledali u vodu i zatvorenih očiju osluškivali talase mora?

 

Vežbe slušanja treba da podstaknu pacijenta, da sluša svesnije.

 

Od dirigenata nam je poznato, da je čovek u mogućnosti, da obuči svoj sluh da bude selektivan. Samo obučeni sluh može da odvoji važne stvari od nevažnih i da jednostavno prečuje ono što mu smeta odnosno da ne čuje tinitus.

 

Terapija psihičkih smetnji

 

Strahovi i depresije, problemi u socijalnom okruženju, poteškoće na radu se moraju prepoznati i lečiti uz pomoć psihologa ili lekara-psihoterapeuta.

U cilj psihosomatske terapije tinitusa se, pored dovoljne informisanosti ubraja i specijalni kognitivni trening, koji čini svesnim automatske misli i uzorke osećanja,  povezane sa tinitusom.

 

Zvučna stimulacija

 

Zvučna stimulacija mora biti ujednačena i obostrana.

Kod normalnog sluha se primenjuju aparati, koji proizvode šum koji je zvučna stimulacija za pacijente koji imaju tinitus. Oni proizvode lagani širokopojasni šum na oba uva.

Aparati koji proizvode šum liče na slušne aparate i nose se na isti način. Da se ne bi naškodilo slušanju, aparat ne sme da zatvori slušni kanal. Iz tog razloga se preporučuju aparati,  koji se nose iza uha, i čiji neupadljivi mali montažni deo slušni kanal drži skoro potpuno otvorenim.

Ukoliko pored šuma u ušima istovremeno postoji i nagluvost, zvučna stimulacija se postiže pomoću kombinovanih slušnih aparata.

Obogaćivanje okruženja zvukom se može postići i stonim mašinama koje puštaju prijatan zvuk i/ili zvučnim jastukom koji pomaže prilikom uspavljivanja pacijenata sa tinitusom.

Lekar mora odrediti kako će Vas sve zvučno stimulisati i tretman je krajnje individualan.

 

Ovo treba da znate o aparatima za zvučnu stimulaciju:

Aparat ne sme negativno da utiče na razumevanje govora, niti da u potpunosti prekrije šum u ušima. U narednih nekoliko dana ćete sami osetiti koja Vam je jačina pravilna i prijatna. U saradnji sa akustičarem koji će podsetiti Vaše aparate u narednom periodu ćete dobiti prijatnost u slušanju.

 

Nošenjem aparata obogaćujete zvukom svoje slušanje. Vremenom se tinitus ne pojavljuje više tako glasno i nije u prvom planu, čak ni u vreme, kada se aparat ne nosi.

 

Taj prvi efekt treninga se oseti najranije posle 2 meseca. Šum iz aparata i sam aparat ne treba ni da smetaju niti da deluju kao dodatno opterećenje.

 

Lečenje traje od godinu do dve godine.

 

Pre prvog pregleda detaljno se obavestite o tome kakva je Tinitus Retraining Terapija i šta od nje možete očekivati.

 

U našem Tinitus centru ćete naći detaljnu dijagnostiku uzroka Vašem zujanju, pružiće Vam se plan optimalnog lečenja i zajednički ćemo doći do cilja- utišaćemo Vaše zujanje u ušima.