Skrining sluha novorođenčeta

OPIS PREGLEDA

Test je bezbolan, neinvazivan, kratko traje.

Spada u skrining metode i izvodi se u paketu sa timpanometrijom i akustičkim refleksima. Na ovaj način se dobijaju precizniji uvidi u stanje spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva kod novorođenčeta i odojčeta.

Bazira se na principu otoakustičnih emisija (OAE). U uvo bebe se postavlja mekana sonda koja emituje zvuk u uvo, a zatim registruje reakciju unutrašnjeg uva.

Kao i druge skrining metode, i ovde se rezultat registruje po principu PROŠAO/PAO.

U slučaju prisutnih faktora rizika za oštećenje sluha*, bez obzira na rezultat ovog testa, potrebna je dalja audiološka dijagnostika.

 

TRAJANJE PREGLEDA

5 -10 min. kada je beba mirna

 

PRIPREMA

  • Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.
  • Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

 

* FAKTORI RIZIKA ZA OŠTEĆENJE SLUHA

Nasledni faktor (hereditet); Rubella i druge nebakterijske intrauterine infekcije (Citomegalovirus, Herpes simplex); kraniofacijalne malformacije; telesna masa na rođenju ispod 1500 g; hiperbilirubinemija na nivou za izvođenje eksangvinotransfuzije; bakterijski meningitis u novorođenačkom uzrastu; teška perinatalna asfiksija sa APGAR skorom 0 – 3; sindromske bolesti udružene sa oštećenjima sluha.

Cena usluge: 4600 RSD