Najsavremenija dijagnostika na jednom mestu

Pružamo širok spektar medicinskih usluga i individualni pristup svakom pacijentu. U ostvarenju te misije učestvuje naš tim lekara i konsultanata, vrhunskih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom i visoko kvalifikovano medicinsko osoblje.

Radno vreme

 

 

Ponedeljak-Petak10:00 – 20:00

Usluge

Kompletne usluge pregleda, dijagnostike i terapije uha grla i nosa, iz oblasti rinologije, otologije, audiologije, alergologije, laringologije. Naš stručni tim pruža i usluge endoskopskih zahvata iz oblasti ORL, kao i preglede i terapiju kod oštećenja i poremećaja sluha ili ravnoteže.

 • Bolesti uva, nosa i grla
 • Deca i odrasli
 • Prevencija
 • Dijagnostika i lečenje
 • Oštećenja sluha
 • Deca i odrasli
 • Tinitus –  zujanje
 • Dijagnostika i lečenje
 • Vrtoglavice
 • Deca i odrasli
 • Dijagnostika
 • Lečenje
 • Promuklost
 • Gubitak glasa
 • Deca i odrasli
 • Dijagnostika i lečenje

Naš tim

ORL i tinitus centar vam predstavlja tim vrhunskih stručnjaka, lekara i profesora iz oblasti otorinolaringologije. Višegodišnje iskustvo u zemlji i svetu i potpuna posvećenost svojoj profesiji.

orl tinitus centar - tim

Naši eksperti

Članovi ekspertskog tima ORL i tinitus centra

Prof. dr Rade Kosanović

Jedan je od pionira uvođenja hirurgije implantabilnih slušnih pomagala, posebno kohlearnih implanata.Takođe se uspešno bavi endoskopskom hirurgijom nosa i paranazalnih šupljina. Posebno polje istraživanja je etiopatogeneza i terapija gljivičnih sinonazalnih polipoza koje su poslednjih decenija u intenzivnom porastu

Profesor Rade Kosanović je jedan od vodećih stručnjaka u domenu  estetske i funkcionalne hirurgije  nosa

U sklopu nastavka istraživanja započetih u okviru doktorske disertacije, Profesor Kosanović je nastavio da se bavi molekularnom genetikom premalignih i malignih lezija larinksa. Kao prvi otorinolaringolog u Srbiji koji je ispitivao molekularne promene kod premalingih i malignih lezija larinksa nastavio je da se bavi ovom problematikom i u okviru projekta Ministrastva zdravlja.

Saznaj više…

Doc. univ. dr Ljiljana Čvorović

Zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Rukovodilac je nastave na engleskom jeziku za studente Medicinskog fakulteta na Katedri za ORL i MFH i zamenik je šefa katedre za poslediplomsku i specijalističku nastavu na istoj katedri.

Načelnik Odelenja na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, UKCS.

Lekar specijalista otorinolaringologije i supspecijalista audiologije.

Saznaj više…

Prim. dr Petar Vasiljević 

specijalista otorinolaringologije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Kao lekar specijalista radi na Klinici za uvo, grlo i nos KBC Zvezdara od  2008. godine, a od 2016. godine je načelnik polikliničke službe Klinike. Uže polje interesovanja je hirurgija glave i vrata – hirurgija larinksa, endoskopska hirurgija nosa i sinusa, dečja ORL. Učestvovao je i prezentovao radove na mnogobrojim domaćim i inostranim kongresima.
Aktivni učesnik na više evropskih I svetskih ORL kongresa, simpozijuma sa stručnim radovima .
Uspešno je završio instrukcione kurseve u SAD, Holandiji I Švajcarskoj iz hirurgije glave I vrata.

Saznaj više…

Prof. dr Mirjana Petrović-Lazić

Uža naučna i stručna specijalnost: poremećaji i rehabilitacija glasa i govora.

– rehabilitacija glasa, kod svih oblika promuklosti kao i potpunog gubitka glasa,
– čvorići i polipi na glasnicama kod dece i odraslih,
– pubertetske mutacije glasa,
– glas vokalnih profesionalaca, pevača, glumaca, starački glas…
– poremećaji senzorne integracije u razvoju govora: artikulacioni poremećaji, kašnjenje u razvoju govora i drugi razvojni poremećaji govora i glasa.

Saznaj više…

Dr Sandra Stojanović

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, usavršavanja u Velikoj Britaniji, Češkoj Republici. Sertifikovana CPD od strane British Society of Audiology u oblasti funkcionalnog ispitivanja sluha.

Posebno polje interesovanja – pedijatrijska audiologija

Menadžer projekta za uvođenje kohlearne implantacije u Srbiji, 2001. god.

Šef odseka Centra za ranu dijagnostiku i rehabilitaciju dece sa oštećenjima sluha ’Dečija kuća’, ORL Klinika KBC ’Zvezdara’ od 2006. god.

Saznaj više…