BERA test kod dece - sedacija

BERA test  (Brain Evoked Response Audiometry)

Auditivni evocirani potencijali
Zlatni standard za ispitivanje sluha u ranom uzrastu i kod nesaradljivih pacijenata

 

OPIS PREGLEDA

 

Bezbolna, neinvazivna dijagnosticka metoda kojom se utvrdjuju pragovi sluha, kao i eventualna neuroloska oboljenja.
Kod dece se izvodi u snu, uz sedaciju hloral hidratom ili diazepamom.
Kada dete zaspi nakon primene sedacije, testiranje traje 20-45 min. Prethodno je potreban audioloski pregled, kao i saglasnost pedijatra za primenu sedacije.

 

 

TRAJANJE PREGLEDA

20 – 45 min.

 

PRIPREMA

  • Pre ispitivanja potrebno je da dete 2-4 h ne uzima hranu i tecnost.
  • Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.
  • Saglasnost pedijatra za primenu sedacije
Cena usluge: 14000 RSD