Vrtoglavice

 

Vrtoglavica nije bolest već simptom nekog oboljenja.

 

Vrtoglavica je iluzija pokreta u prostoru. Pacijenti kao vrtoglavicu opisuju različita stanja koja osećaju. Prava vrtoglavica je okretanje pacijenta u prostoru ili prostora oko pacijenta. Međutim, osećaj nestabilnosti, omaglice, nesvestice, ljuljanja ili lebdenja su stanja koje pacijenti mogu definisati kao vrtoglavicu. Detaljno uzeta anamneza i precizan opis vrtoglavice i okolonosti koje je izazivaju, kao i udruženih simptoma, je i više od pola dijagnoze njenog uzroka.

 

Ko dijagnostikuje i leči vrtoglavicu?

 

Imate li vrtoglavicu, nesvesticu, lelujanje, propadanje, nestabilnost, ljuljanje?

Javićete se svom lekaru koji će Vas na osnovu opisa Vaših tegoba i pregleda uputiti prvo kod specijaliste otorinolaringologije ukoliko smatra da su vrtoglavice perifernog porekla (zbog oštećenja centra za ravnotežu u unutrašnjem uvu), ili kod neurologa ukoliko smatra da su vrtoglavice centralnog porekla (oštećenja u mozgu) ili kod interniste ukoliko smatra da su vrtoglavice uzrokovane oboljenjima srca ili metaboličkim bolestima. Dalje će Vas ovi lekari specijalisti uputiti na dopunske konsultacije (oftalmologu, fizijatru, psihijatru) i ispitivanja u cilju dobijanja dijagnoze.

 

U ORL i Tinitus Centru se dijagnostikuju vrtoglavice uz pomoć najsavremenije opreme koje dopunjuju ekspertski otoneurološki pregled.

Kalorijski test je standard u ispitivanju vrtoglavica. Dopunjen najnovijim sistemom – Video HIT omogućava da ispitamo kompletno čulo za ravnotežu smešteno u unutrašnjem uvu.

Kalorijski test se zasniva na stimulaciji čula za ravnotežu vodom u trajanju od 30-40 sekundi. Kalorijski stimulator HORTMANN Aquamatic II je kalorijski stimulator koji obezbeđuje jednostavnu, bezbednu i prikladnu kalorijsku stimulaciju vodom za ispitivanje čula za ravnotežu. Koriste se 30C (hladna voda) i 44C (topla voda). Svako uvo se ispituje zasebno, pravi se pauza od par minuta izmedju ispiranja. Tokom ovog ispitivanja pacijent može osetiti laku vrtoglavicu koja traje oko jedan minut. Kompjuterskim softverom se analiziraju podaci dobijeni kalorijskom stimulacijom čula za ravnotežu.

Video Head Impulse Testom (Video HIT) pomoću ICS IMPULSE uređaja moguće je  na vrlo konforan način ispitati čulo za ravnotežu.  Sofisticiran i precizan sistem sa video kamerom omogućava da se detektuju brzi korektivni pokreti oka kod pacijenata sa oštećenim čulom za ravnotežu. Test se izvodi tako što pacijent sedi i gleda u zadatu tačku. Ispitivač se nalazi iza pacijenta i nepredvidivo i brzo mu okreće glavu. Osetljiva kamera beleži da li je pogled ostao fiksiran na zadatoj meti ili ima odstupanja. Zahvaljujući sofisticiranim kamerama koriste se manji trzaji glave od svega 15 do 20 stepeni, što test čini prijatnijim za pacijenta. Neprevaziđena dijagnostička preciznost u manje od 10 minuta kojom se ispituje svih šest polukružnih kanalića čula za ravnotežu.

 

Kako se leče vrtoglavice?

 

Lečenjem osnovnog oboljenja izgubiće se i osećaj vrtoglavice.

U zavisnosti od uzroka poremećaja ravnoteže, lečenju se pristupa prema protokolu lečenja oboljenja koje ima za simptom vrtoglavicu. Ukoliko je vrtoglavica perifernog porekla, lečenje može biti:

  • pomoću lekova za lečenje vrtoglavice vestibularnom rehabilitacijom,
  • specifičnim manevrima za lečenje BPPV koje izvodi obučen lekar i
  • dijetom (npr. kod Menierove bolesti).

 

Kod određene grupe pacijenata se savetuje i hirurško lečenje.