Kako čujemo

 

U dvadeset prvom veku svako može ČUTI ukoliko se sa lečenjem krene na vreme i izabere optimalno rešenje za (re)habilitaciju sluha!

 

Ekspertski tim stručnjaka iz ORL i Tinitus Centra sačinjavaju otohirurzi sa dugogodišnjim iskustvom u hirurškom lečenju nagluvosti i gluvoće (hirurška ugradnja titanijumskih proteza u srednje uvo, slušnog pojačivača- BAHA i najsofisticiranijih implanata- Kohlearni Implant), audiolozi sa kliničkim iskustvom u pravovremenoj i adekvatnoj dijagnostici oštećenja sluha, i defektolozi za uspešno habilitovanim I rehabilitovanim pacijentima sa slušnim oštećenjima. Slušna pomagala koja se koriste su od renomiranih svetskih proizvođača slušnih aparata i nude optimum i konfor u slušanju.

U ORL i Tinitus Centru ćete naći ekspertsko i optimalno rešenje problema sluha za Vas, za Vaše dete ili za Vaše roditelje.

Dugogodišnje kliničko iskustvo i sofisticirana tehnologija za dijagnostiku i lečenje slušnih oštećenja je dostupna i u Srbiji.  Problemu treba pristupiti odgovorno, sa velikim znanjem i iskustvom, sa najsavremenijom dijagnostikom koja se nudi u svetu, a dostupna je u našem Centru. Timski rad ORL hirurga, audiologa i defektologa će rešiti Vaš problem sa sluhom jer DANAS SVAKO MOŽE ČUTI!

 

KAKO ČUJEMO

Spoljašnji deo uva i ušnog kanala sakuplja zvuke i upućuje ih u unutrašnjost uva. Bubna opna i tri male slušne koščice (čekić, nakovanj i uzengija) preobražavaju dolazeće zvuke u vibracije. Tečnošću ispunjeno unutrašnje uho sadrži slušne ćelije sa dlačicama, koje se pokreću ovim vibracijama. Slušne ćelije stvaraju električne signale koje prikuplja slušni nerv. Slušni nerv prenosi zvučnu informaciju od slušnih ćelija do slušnog centra u mozgu. Mozak interpretira električne signale kao zvuke i emotivno ih boji.

 

O GUBITKU SLUHA

Postoje razni uzroci koji mogu dovesti do gubitka sluha. U zavisnosti od dela uva koje je zahvaćeno, razlikujemo četiri vrste gubitka sluha: konduktivni (sprovodni) gubitak sluha, mešoviti, senzorni i neuralni gubitak sluha.

Bilo kakav problem u spoljašnjem ili srednjem uhu koji ometa uho da pravilno provodi zvuke je poznat kao konduktivni gubitak sluha. Konduktivni gubici su uglavnom po prirodi blaži ili umereni, koji uzrokuju slušne gubitke do 60 decibela. U nekim slučajevima, konduktivni gubici sluha mogu biti privremeni. U većini slučajeva, lečenje medikamentima, ili operacija, mogu pomoći, u zavisnosti od specifičnog uzroka problema. U današnje vreme se uspešno izvode operacije na srednjem uvu koje mogu uspešno nadomestiti sluh usled oštećenja slušnih koščica. Slušne koščice mogu biti oštećene hroničnim procesima na srednjem uvu, holesteatomom, okoštavanjem delova koščica-otoskleroza ili nakon povreda glave. U tu svrhu su najčešće u upotrebi implanti od titanijuma, koje uvo dobro prihvata i koji su lake težine. Radi ilustracije o kakvoj se hirurgiji radi- slušna koščica uzengija je najmanja kost kod čoveka, dužine oko 3,5mm i težine do 3miligrama. Za konduktivni gubitak sluha mogu biti od pomoći i slušni aparati za sprovodnu nagluvost. U novije vreme postoje i slušni pojačivači koji se hirurški ugradjuju u uvo i služe da provode zvuk do unutrašnjeg uva preko kosti, zaobilazeći spoljašnje i srednje uvo  (tzv. BAHA).

Problem u unutrašnjem uhu može uzrokovati senzorni gubitak sluha. Senzorni gubitak sluha proizilazi iz nestalih ili oštećenih senzornih ćelija (slušnih ćelija sa dlačicama) u pužu i uglavnom je trajan. Može biti blag, umeren, ozbiljan ili apsolutan. Za blage do ozbiljne senzoralne gubitake sluha od pomoći su slušni aparati. U novije vreme je došlo i do razvoja implantirajućih sistema za digitalno slušanje namenjenih za ugradnju kod pacijenata koji imaju umereno do teže oštećenje sluha, a žele vrhunsku kozmetičku alternativu slušnog aparata (tzv. Vibrant-soundbridge-impant).
Za ozbiljne ili apsolutne gubitke sluha kod odraslih i dece, upotrebljavaju se impanti najviše tehnologije- Kohlearni Implanti. Kohlearni implant zaobilazi nefunkcionalni deo puža i prenosi zvučne signale direktno do slušnog nerva. Mogu ih uspešno koristiti gluva deca i odrasli. Najvažnije, kod dece, je da se nagluvost što ranije otkrije, te je i uspeh u razvoju govora i slušne funkcije tada na visokom nivou. Postoperativna habilitacija sluha koju sprovode obučeni defektolozi je od krucijalnog značaja za optimalni rezultat. Sva deca mogu krenuti u normalne osnovne škole I redovno pohađati nastavu.

Bilo kakav problem koji rezultira odsutnošću ili oštećenjem slušnog nerva može prouzrokovati neuralni gubitak sluha. Neuralni gubitak sluha jeste apsolutni gubitak sluha i trajan je. Slušni aparati i kohlearni implanti ne mogu biti od pomoći, zato što nerv nije u mogućnosti da dalje prenosi zvučnu informaciju do mozga. Savremena medicina je dala odgovor i na ovaj problem. Razvijeni su implanti za slušanje koji se ugrađuju u mozak (tzv. slušni moždani implanti). Ove operacije se za sada rade u Evropi, ne i u Srbiji.