Skrining sluha kod beba

 

Kontrola sluha kod novorođenih beba ili neonatalni skrining sluha je neophodan radi ranog otkrivanja oštećenja sluha.

 

Od hiljadu rođenih beba 1-3 će imati oštećenje sluha.

 

Cilj skrininga

Cilj skrininga je da se oštećenje sluha otkrije do trećeg meseca po rođenju, kako bi lečenje započelo što ranije, pre vremena kada se formira govor.

Svetske preporuke navode da je neophodno uraditi kontrolu sluha svakoj novorođenoj bebi u porodilištu, sa posebnom pažnjom na bebe sa faktorima rizika za oštećenje sluha.

Faktori rizika

Faktori rizika za oštećenje sluha su:

  • oštećenje sluha čanova porodice –hereditet,
  • Rubella i druge nebakterijske intrauterine infekcije (Citomegalovirus, Herpes simplex);
  • kraniofacijalne malformacije (malformacije glave I vrata);
  • telesna masa na rođenju ispod 1500 g;
  • hiperbilirubinemija ( žutica novorođenčeta)  na nivou za izvođenje eksangvinotransfuzije;
  • bakterijski meningitis u novorođenačkom uzrastu;
  • teška perinatalna asfiksija sa APGAR skorom 0 – 3;
  • sindromske bolesti udružene sa oštećenjima sluha.

 

Samo pojedina porodilišta u Srbiji rade standardno skrining sluha kod novorođenčeta.

Proverite da li je Vašoj bebi urađen takva pretraga.

 

Kako se vrši skrining

Jednostavnim i brzim testom koji se zasniva na beleženju otoakustičnih emisija (OAE), moguće je odmah po rođenju utvrditi da li beba dobro čuje. Test je bezbolan za bebu i kratko traje. Kroz malu mekanu slušalicu dok beba spava, pušta se tihi ton, na koji se ukoliko je sluh uredan, dobija odgovor koji aparat registruje kao ”Prošao“. Ukoliko odgovor izostane, posle četiri nedelje treba ponoviti test i ukoliko odgovor opet izostane dijagnostika se dopunjuje sa ispitivanjem evociranih potencijala (BERA test)

Kod beba kod kojih postoje faktori rizika za oštećenje sluha, bez obzira na uredan nalaz skrininga sluha, potrebno je uraditi dalja audiološka ispitivanja, najbolje u okviru prvih 6 meseci života.

Testove za ispitivanje sluha kod beba (OAE, BERA) možete uraditi u našoj ordinaciji.