Endoskopija nosa

OPIS PREGLEDA

 

 

 

TRAJANJE PREGLEDA

oko 30 min.

 

 

 

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.
Ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

Cena usluge: 4000 RSD