Dr Sandra Stojanović

Specijalista otorinolaringologije

Supspecijalista audiolog


Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, usavršavanja u Velikoj Britaniji, Češkoj Republici. Sertifikovana CPD od strane British Society of Audiology u oblasti funkcionalnog ispitivanja sluha.

Posebno polje interesovanja – pedijatrijska audiologija

Domaće i međunarodne publikacije, naučni radovi, predavanja i vođenja profesionalnih obuka iz polja kohlearne implantacije, funkcionalnog ispitivanja sluha, rane intervencije

Menadžer projekta za uvođenje kohlearne implantacije u Srbiji, 2001. god.

Šef odseka Centra za ranu dijagnostiku i rehabilitaciju dece sa oštećenjima sluha ’Dečija kuća’, ORL Klinika KBC ’Zvezdara’ od 2006. god.

Konsultativna podrška razviju audiologije, rane intervencije kod oštećenja sluha i programa kohlearne implantaciju u Crnoj Gori  2014. god.

Član radne grupe za formiranje Nacionalnog Registra dece sa smetnjama u razvoju – projekat Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović – Batut“ i UNICEF –a 2015.

Ciljevi: razvoj programa rane intervencije (rane dijagnostike i terapije) oštećenja sluha u Srbiji, profesionalnog razvoja i formiranje mreže podrške osobama sa oštećenjima sluha, razvoj međunardone stručne saradnje.