Prim. dr Petar Vasiljević

Specijalista otorinolaringologije

 

Prim. dr Petar Vasiljević je specijalista otorinolaringologije sa višegodišnjim radnim iskustvom kako u državnim tako I privatnim ustanovama. Kao lekar specijalista radi na Klinici za uvo, grlo I nos KBC Zvezdara od  2008. godine, a od 2016. godine je načelnik polikliničke službe Klinike.

 

Obrazovanje:

2000. godine – završio Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. godine – položio specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2018. godine – stekao zvanje primarijusa

 

Uže polje interesovanja je hirurgija glave I vrata – hirurgija larinksa, endoskopska hirurgija nosa i sinusa, dečja ORL.

 

Stručno usavršavanje u zemlji I inostranstvu:

Učestvovao je I prezentovao radove na mnogobrojim domaćim I inostranim kongresima.
Aktivni učesnik na više evropskih I svetskih ORL kongresa, simpozijuma sa stručnim radovima .
Uspešno je završio instrukcione kurseve u SAD, Holandiji I Švajcarskoj iz hirurgije glave I vrata.

 

Članstvo u stručnim i naučnim organizacijama :

ERS, ELS, član predsedništva ORL sekcije SLD-a,
Udruženje Laringologa Srbije

 

Strani jezici:

Engleski i ruski jezik