Prof. dr Mirjana Petrović-Lazić

Diplomirani logoped i biolog

 

Uža naučna i stručna specijalnost: poremećaji i rehabilitacija glasa i govora.

Oblasti rada:

– rehabilitacija glasa, kod svih oblika promuklosti kao i potpunog gubitka glasa,
– čvorići i polipi na glasnicama kod dece i odraslih,
– pubertetske mutacije glasa,
– glas vokalnih profesionalaca, pevača, glumaca, starački glas…
– poremećaji senzorne integracije u razvoju govora: artikulacioni poremećaji, kašnjenje u razvoju govora i drugi razvojni poremećaji govora i glasa.

U svom radu primenjuje kompjuterske softvere za rehabilitaciju glasa i govora jedinstvene na ovim prostorima.

Posle završena dva fakulteta svoje interesovanje usmerila je na poremećaje i rehabilitaciju glasa. Magistrirala je na Biomedicinskom inženjerstvu Univerziteta u Beogradu, među prvima na ovim prostorima, iz oblasti kompjuterske analize poremećaja glasa.

Sticala je naučna i stručna znanja na ORL klinici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Institutu za mentalno zdravlje i Vazduhoplovno-medicinskom institutu. Posle magistriranja primljena je na ORL kliniku KBC Zvezdara gde i sada radi.  Iste godine je izabrana i za asistenta na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (tadašnji Defektološki fakultet), a kasnije i u ostala zvanja. Bila je đak i poslednji doktorant prof. dr Dušana Cvejića, lekara i operskog pevača, osnivača Evropske Unije fonijatara.  Na fakultetu je uvela nove predmete i razvila oblast o poremećajima i rehabilitaciji glasa.

Od 2011. je redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i Medicinskom fakultetu, na Univerzitetu  u Istočnom Sarajevu.  Usavršavala se u Americi i Engleskoj. Napisala je veliki broj naučnih i stručnih radova. Izdala je dvanaest knjiga iz uže naučne oblasti, neke su  na engleskom i grčkom jeziku.

Učestvovala je na brojnim domaćim i stranim konferencija.  Član je svih važnijih domaćih I stranih strukovnih udruženja. Recenzent velikog broja međunarodnih naučnih radova. Citirana je preko 600 puta u međunarodnim časopisima.

Multidisciplinarnost naučnih oblasti koje je izučavala tokom karijere doprinose sveobuhvatnijem pristupu svakom problemu u oblasti poremećaja glasa i govora.