Doc. dr sci. med. Ljiljana ČvorovićProf. dr Ljiljana Čvorović

Specijalista otorinolaringologije

 

Rođena je 1974. godine u Beogradu.

Zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Rukovodilac je nastave na engleskom jeziku za studente Medicinskog fakulteta na Katedri za ORL i MFH i zamenik je šefa katedre za poslediplomsku i specijalističku nastavu na istoj katedri.

Načelnik Odelenja na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, UKCS.

Lekar specijalista otorinolaringologije i supspecijalista audiologije.

 

Obrazovanje:

Studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisala školske 1993/94. godine a diplomirala 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,27.

Magistarski rad iz uže naučne oblasti otorinolaringologija pod nazivom: »Značaj ultrazvuka u otkrivanju metastaza karcinoma larinksa«, odbranila je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2003. godine.

Doktorsku tezu iz uže naučne oblasti otorinolaringologija pod nazivom: »Prognostički skor za procenu oporavka sluha kod akutne idiopatske senzorineuralne nagluvosti«, odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2008. godine.

Specijalista otorinolaringolog od 2005. godine.

Supspecijalista audiologije od 2012. godine.

 

Stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu:

 • »Internacionalni kurs hirurgije sinusa«, direktor kursa Prof. H. Stammberger, u  Beogradu, Srbija;
 • »Cours de Micro-Chirurgie de l’Oreille et Dissection de l’Os Temporal«, direktor kursa Prof. A. Sultan, na Klinici Monmartre u Parizu, Francuska;
 • »International Course on FESS (Basic and Advanced Techniques)«, direktor kursa Prof. H. Stammberger, u Univerzitetskoj Klinici za ORL u Grazu, Austrija
 • »An Endoscopic Approach to Rhinosinusitis«, direktor kursa   Prof.  V. Lund, na Institutu za laringologiju i otologiju, Univerzitetskog Koledža u Londonu, Velika Britanija;
 •  “International Course on FESS – Advanced Techniques”, direktor kursa Prof dr H. Stammberger, u Univerzitetskoj Klinici za ORL u Grazu, Austrija;
 • »Kurs preparacije temporalne kosti«, direktor kursa Prof dr G. O’Donoghue, na Vojno-Medicinskoj Akademiji;
 • »International Course on FESS (Basic and Advanced Techniques)«, direktor kursa Prof. H. Stammberger, u Univerzitetskoj Klinici za ORL u Grazu, Austrija;
 • Dvomesečni boravak na Universitatsspital Zürich, Otorhinolaryngologische Klinik, direktor Prof. dr R. Probst, na stručnom usavršavanju iz oblasti otohirurgije i izrada doktorske disertacije.
 • »Course of middle ear surgery«, predavač- dr Schimanski, Luenen, Germany
 • Kurs BAHA, Novi Sad, direktor kursa- prof. Tjellstoerm
 • Vibrant Soundbridge Workshop, Innsbruck, Austrija – direktor -Prof Sprinzle
 • Surgical Aspects of BAHA- Workshop, Gethenborg, Švedska.
 • Tinnitus Retraining TherapyWorkshop, Columbia, USA, direktor- Prof Jastreboff

 

Članstva u strukovnim udruženjima:

Član je Sekcije za Otorinolaringologiju SLD od 2000. Član je Predsedništva Sekcije i sekretar Sekcije za otorinolaringologiju u periodu 2008-2011. Član je Predsedništva Srpskog aktiva za pedijatrijsku otorinolaringologiju (SAPO) od 2011. Generalni sekretar je Srpskog Aktiva Otologa (SAO) od 2013. Član je Udruženja otologa i audiologa Srbije od 2005. Član je Politzer Society- International Society for Otologic Surgery and Science. Član je European Academy of Otology and Neurootology (EAONO).

 

Dominantna oblast rada:

Pedijatrijska i adultna ORL, otohirurgija, audiologija, otologija, otoneurologija, Tinnitus Retraining Terapija

 

Publikovala monografiju iz oblasti akutne nagluvosti, i više stručno- naučnih članaka u stranim i domaćim časopisima dominantno kao autor (ukupan broj sa SCI liste 22, h-index 8, broj citata 411).

 

Govori engleski jezik.