Dr Jovana JečmenicaDr Jovana Ječmenica

Specijalista otorinolaringologije

Supspecijalista audiolog

 

Rođena u Beogradu 1963. godine.

Obrazovanje

2019. zvanje naučnog saradnika Instituta za medcinska istraživanja

2016. doktorat sa temom „Ispitivanje učestalosti i karakteristika senzorineuralnog oštećenja sluhaizazvanog infektivnim agensima’’

2004. subspecijalista audiologije
1995. specijalista otorinolaringologije
1988. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Radno iskustvo

2007. na mestu šefa Odseka za audiologiju i neurootologiju
1995 – radi u Službi za otorinolaringologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, na čelu Odseka za audiologiju i neurootologiju
1991 – 1995. staž tokom specijalizacije otorinolaringologije u KBC «Zvezdara»
1988 – 1990. obavezni lekarski staž u Kliničko bolničkom centru «Bežanijska Kosa»

 

Publikacije

Preuzmi spisak publikacija (.pdf)

 

Profesionalna članstva

Član Srpskog lekarskog društva

Član ORL sekcije

Član Aktiva audiologa

Član Saveza pedijatrijskih ORL

Član tima za kohlearnu implantaciju

 

Stručne aktivnosti

Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa Prof. Stammbergera, 2003.

Škola za fiting kohlearnih implanata (Nottingham, 2005, Prag 2007, 2009)

„Inner ear work shop“, Lisabon 2012.

Otorinolaringološki seminar u Salcburgu (2006)

Aktivno učestvuje u radu jednog od timova za kohlearnu implantaciju.

Jedan od pokretača programa rane rehabilitacije u ustanovama za rehabilitaciju dece sa oštećenjem sluha.

Dugogodišnji predavač na KME koje organizuje Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Škola „Stefan Dečanski“ i „Bubanj“ u organizaciji Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

 

Polje rada

Otorinolaringologija i audiologija

 

Posebna sfera interesovanja

pedijatrijska otorinolaringologija i pedijatrijska audiologija

 

Poseduje aktivno znanje engleskog i ruskog jezika i pasivno francuskog