logo
 • Zakažite pregled
  +381 11 4087 550
  +381 63 4488 56
 • Radno vreme
  Ponedeljak - Petak 10-20h

Vrtoglavica simptom brojnih bolesti. Manifestuje se kao subjektivni osećaj rotatornog
kretanja ili okoline ili tela individue u njoj. Često se zapravo i ne radi o pravim vrtoglavicama
nego o različitim poremećajima ravnoteže koje je teško opisati ( ljuljanje, nestabilnost, zanošenje
u hodu, propadanje, tonjenje…). Pojava vrtoglavice gotovo uvek izaziva strah kod pacijenta.
U održavanju ravnoteže učestvuju tri periferna čula: čulo za ravnotežu smešteno u
unutrašnjem uvu (vestibularni aparat), čulo vida , površni (čulo dodira na površini kože) i duboki
senzibulitet (iz mišića , tetiva i zglobova). Ova tri periferna čula šalju informacije višim nervnim
centrima. Informacije iz ova tri periferna čula se prenose do centralnog nervnog sistema
(vestibularna jedra, mali mozak, okulomotorna jedra, prednji rogovi kičmene moždine). Da bi se
ravnoteža održala i omogućilo kretanje tela neophodno je da od tri periferna sistema, dva uredno
funkcionišu. Poremećaj ravnoteže je posledica disharmonije između ova tri sistema kada dodje
do naglog ošećenja nekog od njih- kada se radi o perifernoj vrtoglavici ili kada nastane
oštećenje u centralnom nervnom sistemu (malom mozgu, moždanom stablu… ) kada govorimo
o centralnim vrtoglavicama.

DA LI JE VRTOGLAVICA ČEST PROBLEM?

Vrtoglavica je čest simptom zbog koga se pacijenti javljaju lekaru. Može se pojaviti u
bilo kojoj starosnoj dobi ali postaje učestalija sa starenjem. Učestalost vrtoglavice dostiže 40%,
posebno nakon četrdesete godine života. Zanimljivo je da spada medju najčešće simptome kod
pacijenata starijih od 75 godina.

KOJU SU UZROCI VRTOGLAVICA?

Najčešći uzrok vrtoglavica, približno u 85% slučajeva je poremećej u unutrašnjem uvu periferna
vrtoglavica, a samo u 15% slučajeva radi se o centralnim vrtoglavicama , usled
oštećenja različitih moždanih struktura. Veoma značajna karakteristika perifernih vrtoglavica
je da je svest uvek očuvana i da oboleli može da opiše svoj doživljaj. Takođe kod perifernih
oštećenja uz vrtoglavicu je češće prisutan gubitak sluha, izraženija mučnina, povraćanje,
znojenje, za razliku od centralnih oštećenja gde je izraženiji poremežaj ravnoteže a manje
mučnina i povraćanje. Kod centralnih vrtoglavica, prisutni su i drugi znaci oštećenja mozga
(smetnje govora i razumevanja, gubitak vida, tranjenje jedne polovine lica, slabost tela),
međutim u određenom procentu javlja se vrtoglavica, kao jedini simptom.
BPPV (benigni paroksizmalni pozicioni vertigo)
Od pravih vrtoglavica koje su posledica oboljenja čula za ravnotežu u unutrašnjem uvu,
(takozvanih perifernih vrtoglavica), najčešća je BPPV – bezazlena prolazna položajna vrtoglavica.
Nastaje usled otkidanja kalcijum karbonatskih kristala u unutrašnjem uvu i njihovog kretanja pri
promeni položaja glave, koje dovodi do vrtoglavice. Pacijenti kod ove vrtoglavice navode dа
ujutru pri pokušaju da ustanu iz kreveta, dobiju jaku vrtoglavicu. Vrtoglavica obično kratko traje,
do pola minuta, ali se ponavlja i to pri leganju u krevet, zabacivanju glave unazad, pri pokušaju
da se dohvate predmeti sa visokih polica ili pri savijanju glave unapred. Pacijetni su najčešće
jako uplašeni jer je vrtoglavica intenzivna i neprijatna. Nažalost, u mnogo slučajeva usled
upućivanja pacijenta na nepotrebne dijagnostičke pretrage (RTG vratne kičme, pregled fizijatra,
CT endokranijuma, NMR endokranijuma, kolor dopler krvnih sudova vrata, transkranijalni
dopler) prođe par meseci, izgubi se vreme i poremećaj ostaje neprepoznat. Na vreme prepoznata
ova vrtoglavica se leči uspešno, samo jednim repozicionim manevrom u više od 90 posto
slučajeva. Pogrešno je misliti da je ova vrtoglavica posledica problema i oboljenja vratne kičme.
Neuronitis vestibularnog živca
To je naglo nastalo jednostrano oštećenje na nivou receptora u unututrašnjem uvu i/ili
vestibularnom nervu koje dovodi do izražene vrtoglavice, mučnine i povraćanja, bledila
preznojavanja. Izražene tegobe traju par dana pa se postepeno smiruju za par nedelja. Kod
mladih, zdravih, osoba oporavak je brži nego kod straijih. Ovo oboljenje iako se manifestuje
burnim simptomima nije opasno, a smatra se da je upala živca najčešće posledica virusne
infekcije.

Menierova bolest

Меnijerova bolest predstavja poremećaj untrašnjeg uva nepoznatog uzroka, koga
karatkerišu vrtoglavice (koje traju duže od dvadeset minuta pa čak i više sati), fluktuirajući
gubitak sluha, zujanje (tinnitus) i punoća u obolelom uvu. Simpomi se često ali ne i uvek
dešavaju udruženo, mada je moguć i monosimptomatski oblik, sa simptomima poremećaja sluha:
nagluvost, zujanje, pritisak i punoća u obolelom uvu ili samo sa simptomima poremećaja
ravnoteže: vrtoglavica, mučnina, povraćanje, nestabilnost, kada je i dijagnoza veoma otežana.
Najčešće je bolest jednostrana, iako se u jedne trećine pacijenata oboljenje razvije i na drugom
uvu. Sluh na obolelom uvu postepeno progresivno slabi, oporavka trajnog nema, a zujanje je
obično stalno prisutno.
Obostrana vestibulopatija
Obostrana vestibulopatija predstavlja obostrano ostećenje čula za ravnotežu. Kod ovog
poremećaja glavni simptom je nestabilnost a ne vrtoglavica. Karekteristično je da pacijenti ne
mogu da pročitaju natpise na izlozima ili saobraćajnim znacima u toku hodanja jer se javlja
poigravanje slike sa svakim korakom. Da bi to uradili moraju da prestanu da hodaju. Takođe u
mraku i na neravnoj podlozi, kretanje je neizvodljivo i javlja se dezorjentacija u prostoru.
Najčesci uzrok ovog oboljenja je primena ototoksičnih lekova (Gentamicin, Amikacin…) Ostali
razlozi su obostrana Menijerova bolest, degenerativno- postepen nastanak usled starenja, povrede
glave, autoimune bolesti. . .

Perilimfna fistula

Perilimfna fistula je patoloska komunikacija izmedju perilimfonog prostora unutrasnjeg
uva i srednjeg uva. Fistula nastaje kao posledica povrede glave ili pri nagloj promeni pritiska kao
kod ronjenja ili kod hronične upale uva a manifestuje se vrtoglavicom pri povećanju pritiska u
srednjm uvu ( kašlanje, jako duvanje nosa, kijanje). Mogu se javiti punoća, pritisak i nagluvost
u obolelom uvu. Perilimfna fistula može uz mirovanje spontano zarasti. Ako do toga ne dođe i
ako su simptomi izrazeni indikovano je hirursko zatvaranje fistule.
Najčešći centralni uzrok vrtoglavice jeste poremećaj moždane cirkulacije u
vertebrobazilarnom slivu koji nazivamo vertebrobazilarnom insuficijencijom. Reč je o
poremećaju cirkulacije u produženoj moždini, malom mozgu kao i zadnjim regionima velikog
mozga. Uz vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, smetnje pri hodu i održavanju ravnoteže, mogu
biti izražene smetnje vida, dvoslike, konfuzija, smetnje gutanja i smetnje govora kao i blaže
slabosti ekstremiteta. U težim slučajevima, kada dođe do naglog začepljenja krvnih sudova
vertebrobazilarnog sliva, dolazi do teških moždanih udara.
Neurološka oboljenja, poput migrene, multiple skeroze, epilepsije, tumora, krvarenja, takođe
mogu biti uzrok vrtoglavice. Čak do 40% pacijenata sa migrenom imaće neki oblik vrtoglavice.
Dijagnoza nije teška kod pacijenata koji vrtoglavicu imaju u sklopu aure ili u toku samog napada
migrenske glavobolje. U dijagnotici od značaja je podatak o prisutvnu migrene u porodici.
Oštećenja viših moždanih puteva, (velikoga mozga) prouzrokovana alkoholom, salicilatima,
barbituratima, benzodiazepinima, takođe se mogu manifestovati sa simptomima vrtoglavice.

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Svakog pacijenta sa vrtoglavicom bi trebalo ispitati, jer uzroci mogu biti bezazleni kao
kod pormećaja na nivou unutrašnjeg uva, ali mogu biti i ozbiljne bolesti kao što je moždani udar,
multipla skelroza, tumori itd.
Najvažnije je opisati kako vrtoglavica izgleda, koliko dugo traje, kada se javlja, koji su
udruzeni simptomi i da li je pacijent imao prethodno povredu glave, da li je primano određene
antibiotske injekcije ( gentamycin, amykacin) koje mogu oštetiti ravnotežu, da pije neke lekove i
koja hronična oboljenje ima.
Zatim se radi neurootološki pregled sa traganjem za spontanim, fiksacionim nistagmusom,
posturalni i cerebelarni testovi, isptivanje vestibulo okularnog refleksa (VOR) video-HIT testom
audiometrija i kalorički test. Na osnovu opisa nistagmusa, njegovih karakteristika, iskusan lekar
može razlikovati centralnu od periferne vrtoglavice.

vHIT-Video Head-Impusle test

Najsavremeniji uređaj poslednje generacije, ispituje funkcionisanje vestibulo-okularnog refleksa
(VOR-a). VOR nam omogućava stabilnu sliku na mrežnjači oka prilikom kretanja. Kada je ovaj
refleks oštećen prilikom pokreta glave dolazi do kašnjenja slike u vidnom polju što se
manifestuje oseanjem vrtoglavice, neravnotežom. Bez ovog savremenog uredjaja običnim
pregledom ljudsko oko često (bez kamere) nije u mogućnosti tokom pregleda da uoči minimalne
korektivne sakade koje su prisutne kod deficitarnog VOR-a.
Prednost video beleženja je što omogućava objektivno beleženje i dokumentovanje testa, a ne
samo subjektivnu procenu doktora koji pregleda. Test se izvodi tako da se pacijentu stave
naočare na glavu sa instaliranom specijalnom video-kamerom koja snima pacijentovo oko.
Pacijent ima zadatak da fiksira pogled na jednoj tački na zidu. Ispitivač naglo okrene glavu
pacijenta. Specijalna video kamera snima da li oko i pored naglog pokreta glave uspeva da zadrži
pogled na zadatoj meti ili je pogled skrenuo u stranu okreta glave.

Kalorički test

Tokom ovog testa pacijent leži sa sa malo savijenom glavom na gore, podignutom
uzglavlju, a vestibularno čulo se podražuje sipanjem vode u spoljašnji slušni hodniki u trajanju
oko 30 sekundi u jedno pa u drugo uvo posle krace pauzeod 5 minuta. Ispitivanje se radi
naizmenično toplom ( 44°C) i hladnom vodom (30°C). Kao rezultat ove kaloričke (toplotne)
stimulacije nastaje nistagmus a pacijent obično blagu vrtoglavicu, koja traje kratko, , te ua većini
pacijentaa ovaj test nije neprijatan. Ovaj test se ne sme aditi kada postoji perforacija ( rupa) na
bubnoj opni.
Ponekad su potrebna dodatna ispitivanja ako se utvrdi da vrtoglavica nije izazvana
poremećajima u unutrašnjem uvu ( CT endokranijuma, NMR endokranijuma, pregled neurologa,
kardiologa , oftalmologa, psihijatra. nivo B12 vitamina u serumu.). Veoma često osobe koji
imaju problem sa ravnotežom ne umeju dobro da opišu šta im se dešava pa i glavobolju, mrak
pred očima, svetlucanje pred očima osećaj da će da se onesveste kada naglo ustanu, nesvesticu,
lebdenje, propadanje opisuju kao vrtoglavicu. Ovakva stanja su ipak češće uzrokovana drugim
uzrocima (ortostatska hipotenzija, anemija, aritmije, srčane slabosti, dijabetes, hipoglikemija
polineuropatije, bolesti štitne žlezde, mesntruacija, trudnoća neprepoznata, oboljenja oka,
phihički poremećaji, panični napadi, zloupotreba lekova i alkohola…)

DA LI SE VRTOGLAVICA LEČI?

U velikom broju slučajeva vrtoglavicu je moguće lečiti. Pravilno lečenje vrtoglavice je
vezano za preciznu dijagnostiku, da bi bilo usmereno na lečenje uzroka same vrtoglavice. U
Akutnim napadima vrtoglavice daju se lekovi koji smiruju vrtoglavicu, smanjiju mučninu i
povraćanje. Ponekad je neophodno posebno kod jako izražene mučnine i povraćanja u terapiji
primeniti i infuzione rastvore da bi se nadoknadila tečnost i elektroliti.
BPPV – bezazlena prolazna položajna vrtoglavica leči se različitim repozicionim
manevrima ( Epley, Semont, Gufoni…) u zavistnosti od zahvaćenog polukružnog kanala,
zahvaćene strane i da li se radi o kanalo ili kupulolitijazi. U lečenju vrtoglavice kod neuronitisa
vestibularnog živca pored kortikosteroidne terapije ( ukoliko nema kotraindikacija), primenjuje
se i vestibularna rehabilitacija vežbama koje stimulišu VOR. Kod Menijerove bolesti, u
profilaksi napada vrtoglavice daju se visoke doze betahistina u dužem vremenskom periodu, a
po potrebi i intratimpanalne instilacije deksazona ( injekcije deksazona kroz bubnu opnu u
srednje uvo) a kod vrtoglavica koje značajno smanjiju kvalitet života pacijenta i injekcije
gentmicina u srednje uvo. Kod centralnih vrtoglavica lečenje je u domenu neurologa,
neurohirurga.
Najbolji rezultati lečenja se postižu kada se dijagnostika obavi na vreme i utvrdi
poremećaj koji izaziva vrtoglavicu.

Tim stručnjaka koji se bave vrtogalvicom u Tinitus centru, adekvatnim pristupom uz
detaljan razgovor sa Vama i najsavremeniju tehnologiju, omogućiće dijagnostiku i terapiju
vrtoglavice.
Ne dozvolite da vrtoglavica kontroliše Vaš život!

 • Misija

  Centar je osnovan sa ciljem da se pacijentu posveti pažnja i znanje i reše problemi iz otorinolaringologije, audologije i otoneurologije.
  Više
 • Stručni kadar

  Tim stručnjaka u ORL i Tinitus Centru su vrhunski obučeni profesionalci, obrazovani kod nas i u svetu i sa najvišim etičkim kodeksom ponašanja.
  Više
 • Oprema

  Opremljeni smo najsavremenijim instrumentima i aparatima koji nam omogućavaju da vam ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa.
  Više