logo
 • Zakažite pregled
  +381 11 4087 550
  +381 63 4488 56
 • Radno vreme
  Ponedeljak - Petak 10-20h
 • Kontrola sluha kod novorođenih beba

  Kontrola sluha kod novorođenih beba ili neonatalni skrining sluha je neophodan radi ranog otkrivanja oštećenja sluha.

  Od hiljadu rođenih beba 1-4 će imati oštećenje sluha.

  Cilj skrininga je da se celokupno ispitivanje oštećenja sluha zaokruži od trećeg do šestog meseca po rođenju, kako bi lečenje započelo što ranije, a dete u potpunosti dostiglo vršnjake koji dobro čuju.
  Svetske preporuke navode da je neophodno uraditi kontrolu sluha svakoj novorođenoj bebi u porodilištu, sa posebnom pažnjom na bebe sa faktorima rizika za oštećenje sluha. Faktori rizika su: postojanje nasledne gluvoće u porodici, intrauterine infekcije u trudnoći, porođajna težina manja od 1500g, Apgar skor manji od 6, mehanička ventilacija duža od 5 dana, žutica, primena ototoksičnih lekova (gentamycin, amikacin) i urođene anomalije glave i vrata.

  Dijagnostička ispitivanja se vrše po zvaničnim smernicama BSA (British Society of Audiology) i njihovom NHSP (Neonatal Hearing Screening Programme), a skrining obuhvata i ispitivanje, po navedenim smernicama i stanja srednjeg uva kod beba multifrekventnom timpanometrijom, što našu ustanovu čini  jednim od retkih mesta gde je moguće  uraditi kompletnu dijagnostiku oštećenja sluha kod dece najranijeg uzrasta.

 • Proverite da li je Vašoj bebi urađen pregled sluha

  Samo pojedina porodilišta u Srbiji rade standardno skrining sluha kod novorođenčeta.

  Proverite da li je Vašoj bebi urađena takva pretraga.

  Jednostavnim i brzim testom koji se zasniva na beleženju otoakustičnih emisija (OAE), moguće je već trećeg dana po rođenju da se utvrdi da li beba dobro čuje. Test je bezbolan za bebu i kratko traje. Kroz malu mekanu slušalicu dok beba spava, pušta se tihi ton, na koji se ukoliko je sluh uredan, dobija odgovor koji aparat registruje kao ”Prošao“. Ukoliko odgovor izostane, posle četiri nedelje treba ponoviti test i ukoliko odgovor opet izostane dijagnostika se dopunjuje sa ispitivanjem evociranih potencijala (AEP) i ASSR testom.

  Sva tri testa za ispitivanje sluha kod beba (OAE, AEP I ASSR) možete uraditi u našoj ordinaciji.

  Kod dece gde postoje faktori visokog rizika za oštećenje sluha, bez obzira na uredan prvi nalaz, test treba proveriti još jednom u narednih 6 meseci zbog mogućnosti odloženog nastanka oštećenja.

 • Misija

  Centar je osnovan sa ciljem da se pacijentu posveti pažnja i znanje i reše problemi iz otorinolaringologije, audologije i otoneurologije.
  Više
 • Stručni kadar

  Tim stručnjaka u ORL i Tinitus Centru su vrhunski obučeni profesionalci, obrazovani kod nas i u svetu i sa najvišim etičkim kodeksom ponašanja.
  Više
 • Oprema

  Opremljeni smo najsavremenijim instrumentima i aparatima koji nam omogućavaju da vam ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa.
  Više