logo
  • Zakažite pregled
    +381 11 4087 550
    +381 63 4488 56
  • Radno vreme
    Ponedeljak - Petak 10-20h

CENOVNIK USLUGA ORL I TINITUS CENTRA

USLUGAIZNOS u RSD
Specijalistički ORL pregled profesora6000
Kontrolni ORL pregled profesora*5000
Specijalistički ORL pregled docenta5000
Kontrolni ORL pregled docenta*4000
Konsultativni specijalistički pregled 4500
Kontrolni specijalistički konsultativni pregled *4000
Pregled profesora defektologije-vokalnog patologa5000
Vokalna terapija5000
Audiometrija2500
Timpanometrija1200
Test Eustahijeve tube (intaktna i/ili perforirana)1200
Akustični refleksi (prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralalateralno)1200
Akustični refleksi decay1200
Komplet- timpanometrija sa pragom ipsilateranih i kontralateralnih akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube3000
AEP sa ASSR6000
AEP sa ASSR kod dece u sedaciji 12000
BERA sa ASSR kod dece u analgosedaciji uz nadzor anesteziologa25000
OAE1200
Vestibulometrija kalorijskim testom4500
Vestibulometrija sa Video HIT6000
Vestibulometrija komplet (kalorijski test i video HIT)8000
Skrining sluha novorođenčeta4000
Govorna audiometrija u slobodnom polju3000
Odredjivanje i podešavanje slušnog aparata2000
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled-audiometrija, timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog lečenja)10 000
Tinitus Retraining TerapijaIndividualno u zavisnosti od instrumenata koji se koriste za terapiju
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining Terapijom (lekar+ akustičar)6000
Ispiranje uva600
Apliciranje gaze sa lekom u uvo300
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom2000
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom1500
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom3500
Lečenje položajnih vrtoglavica6000
Prednja tamponada3500
Zadnja tamponada6000
Kauterizacija krvnih sudova nosa3000
Vadjenje stranog tela iz nosa2000
Aspiracija sinusa po Proetzu500
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom4500
Inhalacije500
Politzerovanje500
Bris za labaratoriju900
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji6000
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa10000
Davanje i.m. injekcije500
Davanje i.v. injekcije1000
Kožni prick test na inhalatorne alergene3000
BERA kod dece u sedaciji12000
Endoskopija nosa3500
Videolaringoskopija3500
Endoskopija ždrela3500
Otoendoskopija3500
Dijagnostički pregled defektologa - logopeda5000
Terapeutski tretman defektologa - logopeda3000
* Kontrolni pregled se odnosi na specijalističke ORL i konsultativne preglede do 30 dana od prvog pregleda i započetog lečenja.